Mga Patakaran At Pamamaraan

Mga Patakaran at Pamamaraan ng Word Communication

 

Kahilingan para sa Karagdagang Dokumentasyon Pagkatapos ng Paunang Pagsusuri ng mga Dokumento:

Sa kaso ng hindi kumpletong dokumentasyon o kapag kailangan ng karagdagang impormasyon, isang kahilingan sa dokumento ang ibibigay. Inilalaan ng Word Communication International ang karapatang humiling ng mga orihinal na dokumento at magkaroon ng mga opisyal na rekord na direktang ipadala sa aming tanggapan ng institusyong nagbibigay. Ang isang ulat sa pagsusuri ay ihahanda lamang pagkatapos matanggap ang lahat ng hiniling na materyal sa kasiyahan ng Word Communication International.

Pagkilala sa Pagsusuri:

Karamihan sa mga aplikante ay tinutukoy sa Word Communication International ng mga ahensya o institusyon. Kapag hindi ito ang kaso, ang mga aplikante ay pinapayuhan na suriin sa institusyon, licensing board, o ahensya kung saan nila nilayon na isumite ang ulat upang matiyak na ang ulat ay makikilala.

Mga Reassessment ng Educational Equivalencies:

Ang mga pagsusuri ay batay sa pinakamahusay na impormasyon at mga mapagkukunan na kasalukuyang magagamit sa mga propesyonal na evaluator sa US; Inilalaan ng Word Communication International ang karapatan na muling suriin ang mga katumbas na pang-edukasyon kapag may karagdagang impormasyon.

Mga Huwad at Binagong Dokumento:

Kapag natukoy na ang anumang dokumentong isinumite ay peke o binago sa anumang paraan, kakanselahin ang aplikasyon at walang ihahanda na ulat sa pagsusuri. Ang mga dokumento ay pag-aari ng Word Communication International, Inc. Lahat ng tatanggap na nakasaad sa application form at iba pang naaangkop na awtoridad ay aabisuhan.

Mga refund:

Walang mga refund na ibibigay kapag naisumite na ang isang aplikasyon. Inilalaan ng Word Communication International ang karapatang hindi tumanggap ng aplikasyon para sa pagsusuri.

WALANG AKSYON NA MAGAGAWA HANGGANG MATANGGAP NAMIN ANG ANGKOP NA MGA BAYAD (Mga tseke, tseke ng CASHIER, MONEY ORDER O WESTERN UNION, BAYARAN SA US FUNDS LAMANG SA WORD COMMUNICATION INTERNATIONAL; O BUONG IMPORMASYON SA WHICHARD NA WHICHARD, MABAYARAN SA AMIN. NG HAWAK, NUMERO, AT PETSA NG PAG-EXPIRATION). ANUMANG REVISION NG ISANG EBALWASYON AY KAILANGANG KARAGDAGANG DOKUMENTASYON AT SININGIL NG MGA DAGDAG NA BAYAD.