Aplikasyon sa Pagsusuri ng Dayuhang Degree

Word Communication International Foreign Degree Evaluation Application

Foreign Credential Evaluation English Application Paano Punan ang Instructional Video…

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o isyu sa application mangyaring suriin ang application sa pagsusuri ng dayuhang degree na Instructional video. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa amin nang direkta sa pamamagitan ng email o telepono kung mayroon kang mga katanungan. 

 

Pakitandaan: Ang aplikasyon sa pagsusuri ng dayuhang degree ay dapat na ganap na punan at nababasa. Ang naaangkop na internasyonal na mga dokumento sa pagsasalin ng edukasyon at ang buong bayad ay dapat isumite sa Word Communication International (WCI) bago ang iyong ulat sa pagsusuri sa credit sa dayuhang degree ay sinimulan at o nakumpleto.

 

  I-click ang Para sa Application

WCI-Application-English_v1

Credencial de Asuntos Exteriores español Evaluación Applicación cómo llenar Vídeo de instrucciones …

Kung maaari mong ihanda ang lahat ng problema sa aplikasyon para sa rebisahin ang video ng Instrucción aplicación Evaluación título extranjero. También puede ponerse en contacto con nosotros directamente por correo electrónico o teléfono si tiene alguna pregunta.

 

Tenga en cuenta: La aplicación Evalución título extranjero debe ser llenada completamente y nababasa . Los documentos de traducción apropiadas y la educación internacionales pago completo deben ser sometidas a Word Communication (WCI) antes de su informe de evaluación de crédito título extranjero se ha iniciado y completado o .

  Mag-click sa Solicitudes

WCI-Application-Spanish